Meniere

» MeniQ | » Klinisk studie

Meniere's sjukdom

Meniere är en kronisk sjukdom i innerörat som påverkar hörsel och balans. Den karakteriseras av episoder med roterande yrsel samt gradvis ökande tinnitus och hörselnedsättning, vanligtvis i ena örat (unilateral). Sjukdomen är mycket obehaglig, ofta med svåra sociala följder. Den drabbar människor olika och kan variera i intensitet från att vara lindig till en livslång invaliditet .

Sjukdomen orsakas av förhöjt tryck av endolympha. Ménière börjar ofta med ett symtom och framskrider successivt. Tidiga stadier av sjukdomen kan vara svåra att diagnostisera vilket leder till onödigt lidande. Karaktären av sjukdomen visar också att olika behandlingar ger varierande individuella resultat.

Ménières sjukdom drabbar båda könen, vanligen mellan 25 och 65 år. Stress är ofta en utlösande faktor och sjukdomen kan vara ärftlig. I 20% av fallen utvecklas sjukdomen till bilateral (båda öronen).Kunskap och förståelse av sjukdomen är ofta låg, vilket leder till många missuppfattningar om behandling. Äldre traditionella metoder ger ofta allvarliga, ibland permanenta, biverkningar. Det finns inga belägg för att olika naturmetoder och mediciner skulle ha en bestående effekt, snarare sammanfaller det med att Meniere kommer och går i skov.

Symptom

Symptomen vid Ménière varierar och alla drabbade upplever inte symptomen lika. En "klassisk" Ménière har följande symptom:

  • Återkommande episoder av rotatorisk yrsel (karusellyrsel).
  • Fluktuerande, progressiv hörselnedsättning.
  • Tinnitus och / eller en känsla av tryck (fullhet) i örat.

Huvudvärk och obalans kan också vara en del av symtomen. En yrselattack kan föregås av ökande tinnitus och tryckkänsla eller komma som en blixt från klar himmel. Attackerna av yrsel kan vara svåra, invalidiserande, oförutsägbara och pågå upp till 24 timmar. Detta kombineras med en ökad tinnitus och tillfällig betydande hörselnedsättning. Yrseln ger illamående, kräkningar, och diarré. Det kan ta flera dagar att återhämta sig efter en attack. Vissa erfar "drop attacker", en plötslig, allvarlig attack av yrsel som orsakar omedelbart fall.

Intensitet, varaktighet och intervallet mellan attackerna varierar mycket. Vissa patienter har ofta bara något symtom i åratal innan den första yrselattacken.

Behandling

Har du fått diagnosen Meniere finns det hjälp. Kliniska studier visar att pulserande tryckbehandling med MeniQ är en effektiv metod för behandling av Ménières sjukdom. Det finns inga kända biverkningar.Studier visar också, för att undvika framtida värre skador, är det viktigt att komma igång så snart som möjligt med behandlingen. All modern behandling är förebyggande, men MeniQ används också vid akuta attacker. En behandling av Ménières sjukdom med MeniQ tar bara några minuter. MeniQ är också ett utmärkt komplement till andra behandlingar.

Köp

Orsaken

Orsaken till Ménières sjukdom är relaterad till endolymphatisk hydrops (överskott av vätska) i innerörat. Membranlabyrinten, ett hinnsystem i örat, innehåller en vätska som kallas endolympha. Om volymen av endolympha ökar sväller hinnsäckarna som en ballong (blå del) och orsakar skada. Detta kallas "hydrops".

 

Onormalt öra

Normalt öra

Om naturlig evakuering av endolympha förhindras påverkas balans och hörsel. Livsstil och stress är ofta en utlösande faktor och förstärks ytterligare genom överdriven konsumtion av salt. Vissa experter tror att så många som upp till 4% av befolkningen i industrialiserade länder kan lida av Meniere.

Diagnosen

Många sjukdomar har symptom som liknar Ménière. För diagnostisering Ménières sjukdom har denna vägledning fastställts av AAO HNS CHE.

  • Möjlig Ménière - rotatorisk yrsel utan tillhörande hörselnedsättning
  • Misstänkt Ménière - rotatorisk yrsel med hörselnedsättning samt tinnitus och / eller tryck i örat
  • Sannolik Ménière - två eller flera episoder av rotatorisk yrsel, hörselnedsättning samt tinnitus och / eller tryck i örat
  • Säkerställd Ménière - två eller flera episoder av rotatorisk yrsel, hörselnedsättning, tinnitus och / eller tryck i örat och endolymfatisk hydrops

Det innebär att i tidiga stadier av Ménières sjukdom, Möjlig och Trolig, framträder inte alla symptomen och det kan vara svårt att ställa rätt diagnos.

* American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Committee on Hearing and Equilibrium

Dieten

Vätskeansamling i kroppen kan vara en bidragande orsak till Meniere´s sjukdom. Salt, som binder vätska i kroppen, skall du vara försiktig med. Syftet är att påverka vätskebalansen i innerörat.